Minősítő Bizottság

Elnök: Radnai Rita

A Minősítő Bizottság elnöke, jelenleg az Accenture vállalatnál tevékenykedik tanácsadási területen. Ezt megelőzően ellátási lánc elemzői pozíciót töltött be a 4flow management Kft-nél. Tanulmányait a Budapesti Corvinus Egyetemen, illetve az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetemen végezte nemzetközi gazdálkodás alap- és mesterszakon. 2010-2011 között a Széchenyi István Szakkollégium diákbizottságának titkára volt. Először tagja, majd három éven keresztül a Szakkollégiumi Mozgalom Lobbicsoportjának vezetője, később pedig az első két Kommunikációs Bizottság tisztségviselőjeként tevékenykedett. Részt vett a Szakkollégiumi Charta 2011-es megújításában, valamint a minősítési rendszer megalkotásában.


Dr. Bagi Zsolt

A Pécsi Tudományegyetemen, illetve a francia Paris XII Val de Marne Egyetemen szerzett diplomát, majd doktori fokozatot. Kutatási területei közé tartozik az esztétika, a fenomenológia, a strukturalizmus, a XVII. századi racionalizmus, jelenleg a kartezianizmus és a képzőművészeti klasszicizmus összefüggéseivel, illetve a kortárs fenomenológiában és strukturalizmusban a lokalitás filozófiai problémájával foglalkozik. 1996-1999 között volt szakkollégista a pécsi Kerényi Károly Szakkollégiumban, mely alatt a TDK-gazda feladatát látta el. Ezekben az években a Kerényi két Pro Scientia-díja mellett számos helyezést ért el az országos konferenciákon. A klubélet szervezőjeként az irodalomelmélettel foglalkozó Sensus Csoport és a Passim filozófiai periodika egyik alapítója. 2009-től nyolc éven át a szakkollégium tanára.


Barta Márton

A Budapesti Corvinus Egyetem nemzetközi tanulmányok szakán, majd a Közép-európai Egyetem political science mesterképzésén szerzett diplomát. Jelenleg a Corvinus stratégiai igazgatója, többek között az egyetem tehetséggondozási stratégiájának megújításán dolgozik. 2009-ben a Rajk László Szakkollégium diákbizottságának titkára. Rajkosként részese volt a Szakkollégiumi Mozgalomnak, azóta a Corvinuson is szorosan együttműködik a szakkollégiumokkal. Komoly részben neki köszönhető, hogy a Corvinuson a szakkollégiumi akkreditáció sok év után a Szakkollégiumok Egyeztető Fóruma által elfogadott minősítéshez lett kötve.


Feledy Botond

1981-ben született, magyar jogász, politológus, újságíró. A Kitekintő külpolitikai hírportál alapítója, külpolitikai szakértő. 2000-2005 között Eötvös Loránd Tudományegyetemen végezte el a jogi kart, majd ugyanitt doktorált, emellett a bordeax-i Institut d'Études Politiques-en szerzett diplomát nemzetközi kapcsolatok szakirányon. 2003-2005 között a Bibó István Szakkollégium tagja, a Nemzetközi Jogi Műhely, illetve az internetjogi kutatócsoport résztvevője. Öt évig a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium rektora volt, 2017 szeptemberében adta át posztját. Szeptembertől a szintén jezsuita Társadalmi Reflexió Intézetet vezeti, amelynek feladatai közé tartozik majd a Jezsuita Egyetemi Kollégiumok hálózatának koordinálása is. Maga a SZIK is kitűnő példája annak, hogy a szakkollégiumi elvek és értékek hogyan működnek együtt a vallással, éppen ezért külső szakértőként már több minősítési eljárásban is részt vett.


Dr. Gálffy László

A Károli Gáspár Református Egyetem Medievisztika Tanszék docense, valamint a Szegedi Tudományegyetem Középkori Egyetemes Történeti Tanszékén óraadó. Az MTA köztestületi tagja. 2005-ben doktori fokozatot szerzett, ezt megelőzően 1999-ben régész és 1994-ben francia-történelem tanár szakon diplomázott. A KRE Károli Történész Műhelyének alapítója és vezetője, a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja. Több mint 20 éve kapcsolódik a Szakkollégiumi Mozgalomhoz, alapítója volt az 1997-ben alakult JATE Móra Ferenc Társadalomtudományi Szakkollégiumnak. Az elmúlt évtizedben több szakkollégiumban is vezetett kurzust, valamint két évtizede az SZTE Móra Ferenc Szakkollégium oktatója.


Kóczán György

Jelenleg vállalkozó, emellett az ELTE TTK Szerves Kémiai Tanszéken tanít, valamint az MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport tagja. Szakkollégiumi múltja az ELTE-hez kötődik, 1992-1998 között, vegyészdiplomája megszerzéséig volt az Eötvös József Collegium, majd doktoranduszként 1998-2001 között a Bolyai Kollégium tagja. Tehetséggondozási tapasztalatát az ELTE népszerű kémia programsorozatának szervezőjeként, és végzése óta az EJC rendezvényeinek folyamatos támogatása és segítése során szerezte, mint például az EJC Természettudományos Tábora vagy a Biológia-Kémia műhely. Jelenleg második ciklusát tölti a Minősítő Bizottság tagjaként.


Dr. Pozsár-Szentmiklósi Zoltán

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Alkotmányjogi Tanszékének adjunktusa 2015. februárja óta. 2005-ben ugyanitt jogász szakon szerzett diplomát, valamint 2014-ben doktori fokozatot. 2010 és 2013 között az Országos Választási Bizottság választott tagjaként tevékenykedett. Egyetemi évei alatt az ELTE Bibó István Szakkollégium tagja volt, 2008 és 2012 között igazgatóként irányította annak szakmai munkáját. Ezen időszak alatt széleskörű tapasztalatot szerzett a szakkollégiumok működéséről és mindennapjairól. Az elmúlt években pedig a Bibóban és a SZIK-ben óraadói tevékenységet folytat.


Tanácsadó: Anda Géza Pál

2017-ben végzett mérnök informatikusként a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen. Egyetemi évei során a Simonyi Károly Szakkollégium tagja, alelnöke egy éven át, majd elnöke szintén egy éven át. Elnöksége alatt a Simonyi aktív részese a Szakkollégiumi Mozgalomnak, majd utána ő maga is a Minősítést Segítő Bizottság tagja egy éven át, emellett a 2017-es Nyári Szakkollégiumi Találkozó egyik szervezője.


Tanácsadó: Chikán Attila

Közgazdász, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. A Budapesti Corvinus Egyetemen a Versenyképesség Kutató Központ igazgatója. 2000-2003 között a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem rektora. 1998-1999-ben Orbán Viktor első kormányának gazdasági minisztere. 2006-ban megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjét. 1970-ben a Rajk László Szakkollégium alapító igazgatója lett, mely pozíciót négy évtizeden keresztül betöltötte, 2010 óta a Rajk elnöke. Az országos Szakkollégiumi Mozgalom alakulásának aktív követője.


Tanácsadó: Sándor László

1973-tól 2006-ig a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Schönherz Zoltán Kollégiumának igazgatója, 1976-tól a Schönherz Kollégium díszpolgára. 1986 és 1989 között a Művelődési Minisztérium mellett működő Országos Felsőoktatási Kollégiumi Bizottság elnöke. A rendszerváltás előtt a BME Egyetemi Kollégiumi Tanács elnöke, a rendszerváltás után 1990 és 1992 között a Felsőoktatási Kollégiumok Szövetségének választmányi elnöke. 1990-től a Pro Renovanda Cultura Hungarie Alapítvány kollégiumi szakalapítvány kuratóriumának elnöke. 2001-től a Nemzeti Kollégiumi Közalapítvány tagja, a Kollégiumi Akkreditációs Bizottság elnöke. 2001-ben Pro Universitate, 2003-ban Pro Universitate Juventute Díjjal tüntették ki, 2007-ben megkapta a Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt kitüntetést. 2003-ban részt vett a Simonyi Károly Szakkollégium megalapításában, 2009-ben pedig a Műegyetemi Szakkollégiumok Közösségének létrehozásában működött közre.


Tanácsadó: Szendrő Péter

A GATE Mezőgazdasági Gépészmérnöki Karának doktora, dékánhelyettese, majd dékánja 1981-1993-ig. 1994-től a Mezőgazdaság gépesítésének elméleti alapjai c. PhD doktori program, 2001-től pedig az Agrárműszaki Tudományi Doktori Iskola, valamint a Megmunkált növényi struktúrák modellezése c. a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) által támogatott egyetemi kutatócsoport vezetője. 1999. július 1-től a Gödöllői Agrártudományi Egyetem, majd 2000. január 1-től a Szent István Egyetem rektora 2003. december 31-ig. Alapító alelnöke (1994–1997), majd elnöke (1997–2000) az Országos Doktori és Habilitációs Tanácsnak, a Magyar Akkreditációs Bizottság két szakmai bizottságának tagja (1997–2000), a MAB alelnöke 2003–2006-ig. Közéleti feladatvállalásának igen lényeges részét képezi az Országos Tudományos Diákköri Tanács (elnöke 1987-től) és a Tanács Agrártudományi Szakmai Bizottságának irányítása (elnöke 1983–2001), amelynek eredményeképpen az elmúlt másfél évtizedben erőteljesen megerősödött a magyar felsőoktatásban a diáktudományos tevékenység. A Minősítő Bizottság tagja és elnöke volt 2011-2017 között.

Korábbi bizottsági tagok

-