Minősítő Bizottság

Dr. Csite András

Közgazdász, a gazdaságtörténet egyetemi doktora, a szociológia doktora (PhD). A HÉTFA Kutatóintézet igazgatója. 1994-2004 között az MTA Politikai Tudományok Intézetében dolgozott tudományos munkatársként. 1997-ben kiemelkedő kutatói munkáért Akadémiai Ifjúsági Díjban részesült, 2000-ben a Magyar Szociológiai Társaság Erdei Ferenc Emlékéremmel tüntette ki. 1998-2001 között az MTA Bolyai János kutatási ösztöndíjasa. 1999-2004 között a Széchenyi István Szakkollégium igazgatója volt. Főbb szakterületei: fejlesztéspolitika, vidék, elitek, vállalkozások. Több mint nyolcvan hazai és külföldi tudományos szakcikk szerzője, társszerzője.


Dr. Jankovits László

Dr. Jankovits László a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán a Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék egykori vezetője, és a kar volt tudományos dékánhelyettese. A szakkollégiumi mozgalom elkötelezett híve, Pécs első szakkollégiumának, a Kerényi Károly Szakkollégiumnak alapítója, majd 1993-tól 1999-ig vezető tanára. Az elmúlt időszakban is sok figyelmet szentel a tudományos tehetséggondozás, az értelmiségnevelés, és emellett a közösségépítés eme formájára.


Kóczán György

Kóczán György szakkollégiumi múltja az ELTE-hez kötődik, 1992-1998-ig volt az Eötvös József Collegium tagja, majd 1998 és 2001 között a Bolyai Kollégiumban volt. 1998-ban kémiai alapszakon szerzett vegyészdiplomát. Jelenleg vállalkozó, emellett az ELTE TTK Szerves Kémiai Tanszékén tanít. Tehetséggondozási tapasztalatát az ELTE Népszerű kémia programsorozatának szervezőjeként, és végzése óta az EC rendezvényeinek folyamatos támogatása és segítése során szerezte.


Sándor László

Sándor László, az elmúlt harminc évben a magyar felsőoktatási kollégiumi mozgalom egyik meghatározó alakja, munkásságáért 2007-ben Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt kitüntetést kapott. 1973-tól 2006-ig a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Schönherz Zoltán Kollégiumának igazgatója, 1976-tól a Schönherz Kollégium díszpolgára. 1986 és 1989 között a Művelődési Minisztérium mellett működő OFKB (Országos Felsőoktatási Kollégiumi Bizottság) elnöke. A rendszerváltás előtt a BME Egyetemi Kollégiumi Tanács elnöke, a rendszerváltás után 1990 és 1992 között a FEKOSZ (Felsőoktatási Kollégiumok Szövetsége) választmányi elnöke. 1990-től a Pro Renovanda Cultura Hungarie Alapítvány kollégiumi szakalapítvány kuratóriumának elnöke. 2001-től az NKKA (Nemzeti Kollégiumi Közalapítvány) tagja, a Kollégiumi Akkreditációs Bizottság elnöke. 2003-ban részt vett a Simonyi Károly Szakkollégium megalapításában, 2009-ben pedig a Műszak (Műegyetemi Szakkollégiumok Közössége) létrehozásában működött közre.

2001-ben Pro Universitate, 2003-ban Pro Universitate Juventute Díjjal tüntették ki, 2007-ben megkapta a Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt kitüntetést.


Sepsi Tibor


Szendrő Péter

Szendrő Péter a GATE Mezőgazdasági Gépészmérnöki Karának doktora, dékánhelyettese, majd dékánja 1981-1993-ig. 1994-től a Mezőgazdaság gépesítésének elméleti alapjai c. PhD doktori program, 2001-től pedig az Agrárműszaki Tudományi Doktori Iskola, valamint a Megmunkált növényi struktúrák modellezése c. a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) által támogatott egyetemi kutatócsoport vezetője. 1999. július 1-től a Gödöllői Agrártudományi Egyetem, majd 2000. január 1-től a Szent István Egyetem rektora 2003. december 3l-ig.

Alapító alelnöke (1994–1997), majd elnöke (1997–2000) az Országos Doktori és Habilitációs Tanácsnak, a Magyar Akkreditációs Bizottság két szakmai bizottságának tagja (1997–2000), a MAB alelnöke 2003–2006-ig.

Közéleti feladatvállalásának igen lényeges részét képezi az Országos Tudományos Diákköri Tanács (elnöke 1987-től) és a Tanács Agrártudományi Szakmai Bizottságának irányítása (elnöke 1983–2001), amelynek eredményeképpen az elmúlt másfél évtizedben erőteljesen megerősödött a magyar felsőoktatásban a diáktudományos tevékenység.


Szőcs Endre

Szőcs Endre közgazdász és jogász hallgató a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Gazdaságtudományi és Üzletvezetési Karán 2008-ban szerzett egyetemi alapképzési oklevelet bank- és pénzügyi specializációban, majd 2010-ben mesterképzési oklevelet vállalati-pénzügy szakon.

Középiskolai és egyetemi évei alatt számos ifjúsági és diákszervezetben végzett társadalomszervező tevékenységet, és töltött be vezetői funkciót, többek között a romániai Országos Magyar Diákszövetség keretén belül. Alapítója több szakmai szervezetnek és szakkollégiumnak. 2010-től kezdődően a Romániai Magyar Közgazdász Társaság keretében igazgatói szerepkört lát el, továbbá 2012 májusáig kormánytanácsadóként is tevékenykedett Románia Kormányának Főtitkárságán.

A Mikó Imre Jog- és Közgazdaságtudományi Szakkollégiumnak 2006 óta tagja, később két mandátumon keresztül a szakkollégium elnöki tisztségét is betöltötte. Elnökségének idején komoly erőfeszítések után megvalósult a szakkollégiumi tagság sokéves álma: egy szakkollégiumi ház, amely két tucat szakkollégista együttlakását teszi lehetővé, és amely e kolozsvári szakkollégium tevékenységének állandó, stabil központjává válik.


Tanácsadó: Chikán Attila

Közgazdász, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. A Budapesti Corvinus Egyetemen a Versenyképesség Kutató Központ igazgatója. 2000-2003 között a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem rektora. 1998-1999-ben Orbán Viktor első kormányának gazdasági minisztere. 2006-ban megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjét.

1970-ben a Rajk László Szakkollégium alapító igazgatója lett, mely pozíciót négy évtizeden keresztül betöltötte, 2010 óta a Rajk elnöke. Az országos szakkollégiumi mozgalom alakulásának aktív követője.