Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szakkollégium

Minősítés státusza
Nem rendelkezik minősítéssel
Befogadó intézmény
Cím
6720, Szeged Apáthy István utca 4.
Weboldal
http://www.apathy.szote.u-szeged.hu/index.php/hu/
Facebook
https://www.facebook.com/szoteszakkoli/
E-mail cím
szote.szakkollegium@gmail.com
Profil

Fókuszunk az egészségtudomány valamennyi területe, de kiemelten foglalkozunk az élettan, illetve kóréllettan tárgyköreivel, melyekre mentorprogramunk elsőszámúlag épül. Fontos szerep jut a sürgősségi betegellátás oktatásának is; mentőtiszt, és ALS (emelt szintű újraélesztés) tanfolyamokon való részvételek által igyekszünk orvostanhallgatóink készségeit fejleszteni.