Szent István Egyetem Környezetvédelmi (Zöld) Szakkollégium

Minősítés státusza
Nem rendelkezik minősítéssel
Befogadó intézmény
Szent István Egyetem
Cím
2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
Weboldal
Facebook
https://www.facebook.com/K%C3%B6rnyezetv%C3%A9delmi-Z%C3%B6ld-Szakkoll%C3%A9gium-296849880340237/
E-mail cím
zoldszakkoli@gmail.com
Profil

Tudományos műhelyként működünk, ahol a hallgatók számára lehetőség adódik az egyes környezet- és természetvédelmi témák alaposabb megismerésére, az egyetemi oktatás keretein belül elsajátított tudás fejlesztésére, kiterjesztésére.
Műhelymunkáink során meghívott előadók, saját szakkollégistáink vagy diplomatervesek és Tudományos Diákköri Konferenciára készülő hallgatók ismertetik a témával kapcsolatos álláspontjukat, amit később szabadabb keretek között megvitatunk.