Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Romhányi György Szakkollégium

Minősítés státusza
Nem rendelkezik minősítéssel
Befogadó intézmény
Pécsi Tudományegyetem
Cím
7624 Pécs, Jakabhegyi út 6.
Weboldal
http://aok.pte.hu/hu/egyseg/index/3060
Facebook
https://www.facebook.com/pg/romhanyiszakkollegium
E-mail cím
romhanyi@aok.pte.hu
Profil

A PTE ÁOK Romhányi György Szakkollégium (a továbbiakban itt: a Szakkollégium) a felsőoktatást kiegészítő képzést folytató intézmény, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény valamint a nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013.(II.5.) Kormányrendelet alapján létrejött szervezet, sajátos belső tanulmányi rendszerrel és önkormányzatisággal. A képzések során kiemelt jelentőséget tulajdonít az tudományos műveltségnek, a céltudatos karrierépítésnek, a szakmaspecifikus képességek építésének, az anyanyelvi készségnek, az idegennyelv-ismeretnek, a vitakészség és az orvosi empátia fejlesztésnek. Szolgáltatásokkal, technikai eszközökkel igyekszik segíteni tagjai művelődését, tudományos tevékenységét, testi és lelki egészségét, valamint közösségi életét.
Feladatunk, hogy szakmailag magasan képzett, társadalmi kérdésekben stabil kiindulópontokkal, tudatos értékválasztással rendelkező, tenni tudó és akaró, de tetteiért felelősséget vállaló orvos-értelmiséget bocsássunk útra egyetemi tanulmányaik végeztével.