Gidai Erzsébet Közgazdaságtudományi Szakkollégium

Minősítés státusza
Nem rendelkezik minősítéssel
Befogadó intézmény
Soproni Egyetem
Cím
9400 Sopron, Erzsébet utca 9.
Weboldal
http://geksz.lkk.uni-sopron.hu
Facebook
https://www.facebook.com/gekszsopron/
E-mail cím
geksz@uni-sopron.hu
Profil

A Gidai Erzsébet Közgazdaságtudományi Szakkollégium létrehozási tervei 2007-re nyúlnak vissza, ekkor tudományos diákköri dolgozat is született „Szakkollégium? – Szakkollégium!” címmel, mely egy soproni szakkollégium létrehozásának megvalósítását elemezte projektfejlesztési módszerekre építve.
A szakkollégium hosszas előkészítő munka után végül 2010 júniusában alakult meg, önszerveződő hallgatói kezdeményezésként. A Közgazdaságtudományi Kar kiemelt hangsúlyt fektet a tehetséggondozásra, így megalakulásától fogva támogatja a szakkollégiumot autonómiájának tiszteletben tartása mellett. A rendezvények, programok helyszínéül 2014-ben átadásra került az új szakkollégiumi terem: Az egyik tanterem falait kifestettük, szakkollégium logója mellett egy büszkeségfa is kialakításra került a falon, ahova büszkeségeink falevelek formájában kerülhetnek fel minden félévben. A terem nem csak otthonos hangulatot teremt programjainknak, hanem minden diáktársunk, akinek e teremben van órája, értesül a szakkollégiumi lét nagyszerűségéről és örömeiről.
A szakkollégium tagjai közül többen laknak az egyetem által biztosított kollégiumi egységben, ugyanakkor ez még nem mondható együttlakó bázisnak. A kollégium igazgatósága minden szakkollégista számára tart fenn férőhelyet, a szakkollégium tagjait szakkollégiumi tagságuk alapján vették fel a kollégiumba. Több tagunk végzett január végén, ezzel párhuzamosan több új tagot köszönthettünk februárban, akik a kollégiumi státuszukat korábban szerezték, félév közben nincs mód a költözködésre. A kollégium négy épülete között is nagyobb árkülönbségek is vannak, így a teljesen elkülönült együttlakást több esetben anyagi okok is hátráltatják. Sajnos a gazdasági képzési terület államilag támogatott hallgatói státuszainak kvázi megszűnésével ez a tendencia egyre jellemzőbb. Az önköltség/tandíj mellett a megélhetést is ki kell gazdálkodni, miközben a kollégiumok árai eltérőek és bár a biztosított hely szolgáltatásai elsőrangúak, sokaknak a 8.600,- Ft/hó árkülönbség már komoly nehézségeket okoz. Ráadásul a felsőbb éves önköltséges hallgatók (kvázi minden alapszakos hallgató) a többiekhez képest 11.650,- Ft/hó felárat kell, hogy fizessen, így tagjaink közül is sokan költöznek ki albérletbe vagy lesznek bejárósok felsőbb évesként. Próbálunk különböző támogatási konstrukciókra forrást találni, azonban ez a felsőoktatás (és ezen belül a gazdasági képzések) jelenlegi finanszírozása mellett nem egyszerű feladat.
Komoly előny viszont, hogy az egyetem selmecbányai akadémiáról származó diákhagyományai a Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Karon is élnek. Ezen keresztül a hallgatók már a legelső félévekben megismerik egymást és ez az évfolyamok közötti barátságok kialakulására is igaz. E közös élményanyagnak az oktatók többsége is részese volt, ezért a barátságos, emberközeli atmoszféra az egész karra jellemző. A folyosókon nem arctalan tömeg áramlik, szinte mindenki köszön mindenkinek, személyessé varázsolva a helyet. Ehhez az is hozzájárul, hogy a nappalis hallgatói létszám elmarad a nagy egyetemi központoktól. Mindezekre könnyen építhet a szakkollégium, mely persze a kötetlen találkozóktól, túráktól, a közös főzésekig, a vitaestekig számos saját közösségépítő programmal rendelkezik.
Névválasztásunkkal a soproni NYME Közgazdaságtudományi Kar néhai alapító dékánja előtt tisztelgünk. Szívügye volt a tehetséggondozás, kiemelten foglalkozott az érdeklődő hallgatókkal, irodája dékánként is szó szerint nyitva állt minden tudást vágyó hallgató előtt. A szakkollégium hasonló, nyitott ajtó szeretne lenni minden hallgató számára, a továbbiakban bemutatjuk, mi mindent tettünk és teszünk ennek megvalósításáért.
Úgy ítéljük meg, hogy a szakkollégiumot alapító hallgatók által megfogalmazott elképzelések megvalósításában jó úton járunk. Az egyik fő cél, hogy a szakkollégium egyfajta kiválósági központként működjön, ahová rang bekerülni. A szakkollégiumi tagok különböző területeken elért eredményei azt mutatják, hogy az ehhez vezető úton jó irányba haladunk. Külön büszkeséggel tölt el minket, hogy 2015-ben, illetve 2013-ban is nyert el tagunk Pro Scientia Aranyérem kitüntetést, melyet kétévente, országosan mindössze négy közgazdász hallgató vehetett át.
A 2016/2017-es tanévben egy tagunk (Vági Piroska) Béres Kiválósági Ösztöndíjban részesült, három tagunk (Nagy Dorina Rita, Neuhold Dóra Ágnes, Vági Piroska) pedig az MNB Kiválósági Ösztöndíj támogatását kapta meg.
2017/2018-as tanévben tagjaink közül Verhás Alexandra részesült az MNB Kiválósági Ösztöndíjában. A korábbi évek tapasztalatai és ösztönző programjai révén hat szakkollégistánk töltött el hosszabb vagy rövidebb időt külföldi egyetemeken Erasmus+ Ösztöndíj keretében.
2018/2019-es tanévben a Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjasok tagjaink közül kerültek ki. (Neuhold Dóra Ágnes, Verhás Alexandra). Két szakkollégistánk (Németh Réka, Könye Dóra) elnyerte az MNB Kiválósági Ösztöndíját. Továbbá az Új Nemzeti Kiválóság Programjában két tagunk vesz részt (Neuhold Dóra Ágnes, Verhás Alexandra).
Idén is több tagunk indul kiváló dolgozattal az OTDK Konferencián, szurkolunk nekik.

Fontos célkitűzésként szerepelt, hogy a szakkollégium ne csak önmagában legyen sikeres, hanem mind a szakmai fejlődésben, mind a társadalmi felelősségvállalásban a teljes kari hallgatóságot megmozgassa. Számos olyan – a megfelelő pontban részletesen kifejtett – programunk van, mely ezt a célt szolgálja. A szakkollégium „értelmiségi motor” szeretne lenni a kar életében, ezáltal a kari hallgatóság (és akár oktatóink) szociális érzékenységét, valamint szakmai tapasztalatait is elmélyítve.