Mi az a Charta?A Szakkollégiumi Charta a Szakkollégiumi Mozgalom által elfogadott elveket tartalmazza. Azokat az alapvető feltételeket határozza meg, amelyek a szakkollégiumiság magvát adják, amelyek teljesülése feltétlenül szükséges a szakkollégiummá váláshoz.

Szakkollégiumi Charta

 1. A szakkollégium széles körű autonómiával és kiterjedt önkormányzattal rendelkezik.
  1. A szakkollégium politikai pártoktól független intézmény.
  2. A felvételről és a tagság megszűnéséről a szakkollégium nyilvános, szabályozott felvételi eljárás keretében, autonóm módon dönt a saját tagsága által elfogadott értékek szerint.
  3. A szakkollégium a tagság által elfogadott szervezeti és működési szabályzat szerint működik, melynek megváltoztatására a tagságnak lehetősége van. Belső működésének rendjét és külső kapcsolatait autonóm módon alakítja ki, a jogszabályok keretei között.
  4. A szakkollégiumban széleskörű irányítási jogosultságokkal felruházott, demokratikusan megválasztott diákönkormányzat működik.
  5. A szakkollégium intézményrendszere és működése a tagok öntevékenységén alapul.
 2. A szakkollégiumi munka középpontjában a magas színvonalú munka áll.
  1. A szakkollégium a felsőoktatási intézmény oktatási tevékenységén túlmenő szakmai képzést és önképzési lehetőséget nyújt tagjainak.
  2. A szakmai képzés része a minőségbiztosítás, a megszerzett tudás nyilvános beszámolási formában történő ellenőrzése. Ennek kereteit, a kötelező teljesítményre vonatkozó előírásokat a szakkollégium saját szabályzatában rögzíti.
  3. A szakmai munkához tartozik a külső fórumokon való részvétel.
  4. A szakmai munka egyrészt az adott szakterület legkiválóbb kutatóival, oktatóival való intézményes együttműködésben, másrészt öntevékeny szerveződésben, belső előadók közreműködésével folyik.
 3. A szakkollégium egyik alapértékének a szakmai tevékenységen túl, a társadalmi problémákra érzékeny értelmiségi réteg kinevelését tartja.
  1. A szakkollégium lehetőségei szerint támogatja a tagság civil kezdeményezéseit, szervezetileg nyitott társadalmi, gazdasági, közéleti viták lefolytatására.
 4. A szakkollégium aktív tagságát egyetemisták vagy főiskolások közössége alkotja.
  1. A szakkollégium hétköznapi életének aktív mozgatója a szakkollégium aktív tagsága, melynek létszáma átlagosan minimum 20 hallgató.
 5. A szakkollégisták együttlakó bázissal rendelkeznek, illetve erre törekednek.
 6. A szakkollégium nagy hangsúlyt helyez tagjai emberi és szakmai fejlődésére, az alapképzés első éveitől az egyetemi illetve főiskolai képzés végéig.

A Szakkollégiumi Mozgalom az Interkoll 2011. márciusi ülésén elfogadta a Szakkollégiumi Charta új szövegét.

Letölthető dokumentum

SZEF Működési Rend

Az Interkoll a Szakkollégiumok Egyeztető Fóruma, melynek Működési Rendje az alábbi linken érhető el.

2018.10.27-től hatályos verzió
2018.10.27. előtt hatályos verzió

Minősítési eljárásrend

Az eljárás célja a Szakkollégiumok Egyeztető Fóruma tagságának meghatározása, egyúttal azon kiemelkedő tehetséggondozási tevékenységet végző szakkollégiumok elismerése, amelyek a Szakkollégiumi Charta követelményeinek megfelelnek (minősített szakkollégiumok).

2018.11.23-tól hatályos verzió
2018.11.23. előtt hatályos verzió

Interkollok összefoglalói