Mi az a Charta?A Szakkollégiumi Charta a Szakkollégiumi Mozgalom által elfogadott elveket tartalmazza. Azokat az alapvető feltételeket határozza meg, amelyek a szakkollégiumiság magvát adják, amelyek teljesülése feltétlenül szükséges a szakkollégiummá váláshoz.

Szakkollégiumi Charta

Preambulum

 

A Szakkollégiumi Charta a Szakkollégiumi Mozgalom alapdokumentuma, amely a szakkollégiumok alapvető értékeit tartalmazza. A Szakkollégiumi Chartát a Mozgalom 10 évente felülvizsgálja és szükség esetén megújítja az éppen fennálló társadalmi kihívások, valamint a szakkollégiumok aktuális helyzetének fényében.

 

I. AUTONÓMIA

1. A szakkollégium széleskörű autonómiával és kiterjedt önkormányzatisággal rendelkezik.

  1. A szakkollégium politikai pártoktól független intézmény.
  2. A szakkollégium intézményrendszere és működése a tagok önszerveződésén alapul.
  3. A szakkollégium a tagság által elfogadott szervezeti és működési szabályzat szerint működik, melynek megváltoztatására a tagságnak lehetősége van. Belső működésének rendjét és külső kapcsolatait a szakkollégium autonóm módon alakítja ki, a jogszabályok keretei között.
  4. A felvételről és a tagsági viszony megszűnéséről a szakkollégium  a saját tagsága által elfogadott értékek szerint, nyilvános és szabályozott eljárás keretében dönt.
  5. A szakkollégium legfőbb döntéshozó szerve a közgyűlés.
  6. A szakkollégiumban széleskörű irányítási jogosultságokkal felruházott, a szakkollégium tagjai közül demokratikusan megválasztott hallgatói testület működik.

II. SZAKMAISÁG

2.  A szakkollégiumi tevékenység középpontjában a magas színvonalú szakmai munka áll.

  1. A szakkollégium a felsőoktatási intézmények oktatási tevékenységein túlmenő szakmai képzést és önképzési lehetőséget nyújt tagjainak.
  2. A szakmai képzés része a minőségbiztosítás, a megszerzett tudás nyilvános beszámolási formában történő ellenőrzése. Ennek kereteit és a kötelező teljesítményre vonatkozó előírásokat a szakkollégium saját szabályzatában rögzíti.
  3. A szakmai munka részét képezi a külső szakmai és tudományos fórumokon való részvétel.
  4. A szakmai munka egyrészt az adott szakterület elismert kutatóival, oktatóival, szakembereivel való intézményes együttműködés keretei között, másrészt öntevékeny szerveződés által, belső előadók közreműködésével folyik.

III. KÖZÖSSÉGISÉG

3. A szakkollégium megteremti a közösségiség különböző formáinak lehetőségi feltételeit.

  1. A szakkollégium aktív tagságát egyetemisták közössége alkotja.
  2. A szakkollégium hétköznapi életének aktív mozgatója a szakkollégium aktív tagsága, melynek létszáma átlagosan minimum 20 hallgató.
  3. A szakkollégisták törekednek a közösségiség minél szélesebb körű megélésére.

IV. TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

4. A szakkollégium társadalmi problémákra érzékeny és a közélet iránt érdeklődő értelmiségieket nevel.

  1. A szakkollégium támogatja a tagság civil kezdeményezéseit.
  2. A szakkollégium szervezetileg nyitott a társadalmi, gazdasági és közéleti viták lefolytatására.

V. EGYÜTTLAKÁS

5. A szakkollégium együttlakó bázissal rendelkezik, illetve tagjai ennek kialakítására törekednek. 

 

A Szakkollégiumi Mozgalom az Interkoll 2021. májusi ülésén elfogadta a Szakkollégiumi Charta új szövegét.

Letölthető dokumentum

SZEF Működési Rend

Az Interkoll a Szakkollégiumok Egyeztető Fóruma, melynek Működési Rendje az alábbi linken érhető el.

2020.09.01-től hatályos verzió
2018.10.27. és 2020.09.01. között hatályos verzió
2018.10.27. előtt hatályos verzió

Minősítési eljárásrend

Az eljárás célja a Szakkollégiumok Egyeztető Fóruma tagságának meghatározása, egyúttal azon kiemelkedő tehetséggondozási tevékenységet végző szakkollégiumok elismerése, amelyek a Szakkollégiumi Charta követelményeinek megfelelnek (minősített szakkollégiumok).

2020.10.02-től hatályos verzió
2018.11.23. és 2020.10.02. között hatályos verzió
2018.11.23. előtt hatályos verzió

Interkollok összefoglalói