Feladata

Az Interkoll bázisdemokratikus működése miatt nem rendelkezik olyan szervvel, ami a szakkollégiumok felett hozna döntést. Szervezeti egységei közül a Kommunikációs Bizottság az, ami az operatív és rendszerezési feladatok egy részéért és a külső kommunikációért felel.

Az ötfős bizottság tagságát évente választja az Intekoll ülése különböző szakkollégiumokból. Megválasztásukkal a szakkollégisták bizalmat szavaznak a Kommunikációs Bizottságnak, hogy a közös, össz-szakkollégiumi kérdéseket érintő ügyekben az üléseken történő egyeztetést követően, képviseljék a szakkollégiumok érdekeit külső szervezetek felé.

Az aktív szakkollégistákból álló Kommunikációs Bizottság segíti a belső kommunikáció gördülékenységét is; az egyre bővülő és sokféleségétől színes szakkollégiumi közeg között teremt összeköttetést. Folyamatosan monitorozza a dinamikusan változó mozgalom igényeit, megtartva a szakkollégiumok autonómiáját és értékeit. Egyéves megbízatása után tapasztalatait a következő bizottságnak hagyományozza, így nyújt viszonylagos állandóságot a fejlődés mellett.

A Kommunikációs Bizottságot bátran lehet keresni bármilyen felmerülő, szakkollégiumokat érintő kérdéssel és problémával. Abban az esetben, ha mégsem kapcsolódna a téma a tevékenységükhöz, szívesen segítenek megtalálni az érintett bizottságot, szakkollégiumot, vagy személyt.

A bizottság összes tagja elérhető a KOMMUNIKACIO@SZAKKOLI.HU címen.

Jelenlegi tagok

Hidvégi Zsófia

EVK Szakkollégium

zsofia.hidvegi@evk.hu

Jancsó Áron

BME Gépész Szakkollégium

aron@iamjancso.com

Kaló Eszter

Rajk Szakkollégium

kalo.eszter00@gmail.com

Meleg András

Széchenyi István Szakkollégium

bandi.szakkoli@gmail.com

Tarján Richárd

ELTE Bibó István Szakkollégium

tarjan.richard@gmail.com

Korábbi tagok

Angyal Mária Mercédesz

BME Management Szakkollégium

angyalmercedesz@gmail.com

Antal Bálint

Rajk Szakkollégium

diakbizottsag@rajk.eu

Bárdos Máté

Liska Tibor Szakkollégium

bardos.mate@ltsz.hu

Füzes András

Energetikai Szakkollégium

fuzes.andras@eszk.org

Gál Flori

Kepes György Szakkollégium

florentina8430@gmail.com

Gera Anna

ELTE Bibó István Szakkollégium

annacasea@gmail.com

Jancsó Áron

BME Gépész Szakkollégium

aron@iamjancso.com

Károly Alexandra

Magyary Zoltán Szakkollégium

karolyalexandra1@gmail.com

Kocsó Barbara

Liska Tibor Szakkollégium

kocso.barbara@ltsz.hu

Kührner László

ELTE Bibó István Szakkollégium

kuhrner.laszlo@gmail.com

László Mátyás

Gyakorlati Diplomácia Szakkollégiuma

laszlomatt@gmail.com

Le Virág Mai-Lan

Gyakorlati Diplomácia Szakkollégiuma

mailanviragle@gmail.com

Losonczi Anikó

Rajk Szakkollégium

anikolosonczi01@gmail.com

Mendöl Márk

Rajk Szakkollégium

mendolmark1998@gmail.com

Pintér László

Energetikai Szakkollégium

pinter.laszlo@eszk.org

Tóth Bence

Simonyi Károly Szakkollégium

toth.bence@simonyi.bme.hu

Feladata

A Minősítést Segítő Bizottság a szakkollégiumok által közösen megálmodott és elfogadott minősítési eljárásrend gondozója, lebonyolításának támogatója. Segíti emellett az egyes diákszervezetek szakkollégiummá válását, fejlődését.


A Minősítést Segítő Bizottság összes tagja elérhető az MSB@SZAKKOLI.HU címen.

Jelenlegi tagok

Benczik Boglárka

Ostrakon Szakkollégium

benczik.boglarka@gmail.com

Hodos Jázmin

ELTE Illyés Sándor Szakkollégium

hodos.jazmin@gmail.com

Horváth Mihály

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Kerényi Károly Szakkollégium

jnr.horvathm@gmail.com

Jancsó Áron

BME Gépész Szakkollégium

aron@iamjancso.com

Jókay Kristóf

kristof.jokay@gmail.com

Kia Berecz

SZTE Móra Ferenc Szakkollégium

kia.berecz@gmail.com

Péter Gellért Szabolcs

Lámfalussy Sándor Szakkollégium

petergellert03@gmail.com

Rémai Martin

ELTE Eötvös József Collegium

rmartin144@gmail.com

Korábbi tagok

Anda Géza Pál

Simonyi Károly Szakkollégium

anda.geza.pal@simonyi.bme.hu

Appel Judit

Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium

appel.judit@szentignac.hu

Balogh Dóra

SZTE Móra Ferenc Szakkollégium

bdora108@gmail.com

Csáki Dániel

Heller Farkas Szakkollégium

csaki.daniel@heller.uni-corvinus.hu

Csernák János

Széchenyi István Szakkollégium

janos.csernak95@gmail.com

Jancsó Áron

BME Gépész Szakkollégium

aron@iamjancso.com

Kuripla János

Ostrakon Szakkollégium

kjani98@gmail.com

Le Virág Mai-Lan

Gyakorlati Diplomácia Szakkollégiuma

mailanviragle@gmail.com

Mamuzsics Dóra

BME Management Szakkollégium

dora.mamuzsics@gmail.com

Ónya Balázs

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Kerényi Károly Szakkollégium

onyabalazs@gmail.com

Piros Anna Sára

SZTE Móra Ferenc Szakkollégium

pirosannasara@gmail.com

Rádly Márton

Simonyi Károly Szakkollégium

radly.marton@simonyi.bme.hu

Feladata

A szakkollégiumok által 1991-ben a Szakkollégiumi Chartában lefektetett elvek alapján minden tavasszal a három évre megválasztott Minősítő Bizottság végzi a szakkollégiumok minősítését.

A Minősítő Bizottság összes tagja elérhető az MB@SZAKKOLI.HU címen.

Tagok

Dr. Bagi Zsolt

1975-ben születtem, filozófus vagyok, szakterületeim a társadalomfilozófia és az esztétika; részben kortárs, részben 17. századi filozófiával és művészetekkel foglalkozom. A Pécsi Tudományegyetemen végeztem filozófia és magyar szakon, a Paris XII (Créteil) egyetemen szereztem DEA fokozatot filozófiából, az ELTE BTK Filozófia (Fenomenológia) Doktori programjában doktoráltam 2010-ben. Jelenleg a PTE BTK-n dolgozom adjunktusi beosztásban és a Filozófia Tanszék tanszékvezetője vagyok. A szakkollégiumi mozgalom szempontjából releváns, hogy a pécsi Kerényi Károly Szakkollégium alumnusa vagyok, ugyanezen szakkollégium Vezetőtanára voltam 8 éven keresztül és az előző 3 évben a Minősítő Bizottság tagja.

Dr. Gálffy László

Magammal kapcsolatban bemutatkozásként: bölcsész végzettségű vagyok, 1994-ben és 1999-ben végeztem, előbb történelem-francia sz. tanár, majd régész szakon a szegedi József Attila Tudományegyetemen, akadémiai pályára kerültem és most is ott vagyok. 1996-ban Franciaországban Angers-ban szereztem DEA történész diplomát, majd 2005-ben PhD fokozatot. 2000 óta tanítok, jelenleg egyetemi docensként a Károli Gáspár Református Egyetemen és a Szegedi Tudományegyetemen..Szakterületem középkori Európa társadalomtörténete, várostörténet, azon belül kiemelten Franciaország, Loire-vidék, Anjou. Szakkollégiumi mozgalomban és tehetséggondozásban 1997 óta veszek részt, a Móra Ferenc SZTE szakkollégium egyik egykori alapítójaként. Az oktatás mrellett a KRE BTK-n történész műhelyt vezetek. 2017-20 között már tagja voltam a Minősítő Bizottságnak.

Ilyés Márton

-

Jancsó Áron
BME Gépész Szakkollégium

Radnai-Zulauf Rita

2011-ben végeztem a Corvinus nemzetközi gazdálkodás BA, 2014-ben Logisztikai menedzsment MSc szakán, illetve ezzel párhuzamosan az Andrássy Gyula Egyetem nemzetközi gazdaság Msc képzésén. 2014 óta az Accenture nemzetközi tanácsadó cégnél dolgozom üzleti tanácsadóként, jobbára IT/rendszerbevezetés és üzletfejlesztési területeken, főképp a telekommunikációs szektorban. 2008-2014 között voltam a Széchenyi István Szakkollégium tagja, 2011-2012-ben a Diákbizottság titkára. Ebben az időben fogalmazódott meg egy formalizált minőségbiztosítási rendszer iránti igény a szakkollégiumi mozgalom/Interkoll részéről, ekkor alakult meg az első Minősítő Bizottság. A Charta megújításában, a minősítés eljárásrendjének megfogalmazásában, illetve az ezzel kapcsolatos szakpolitikai/kormányzati egyeztetésekben aktívan részt vettem, ha jól emlékszem, talán az első KB-nak is tagja voltam. 2017-2020 között voltam a Minősítő Bizottság tagja, illetve ügyvezető elnöke.

Szakértők

Chikán Attila

Közgazdász, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. A Budapesti Corvinus Egyetemen a Versenyképesség Kutató Központ igazgatója. 2000-2003 között a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem rektora. 1998-1999-ben Orbán Viktor első kormányának gazdasági minisztere. 2006-ban megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjét. 1970-ben a Rajk László Szakkollégium alapító igazgatója lett, mely pozíciót négy évtizeden keresztül betöltötte, 2010 óta a Rajk elnöke. Az országos Szakkollégiumi Mozgalom alakulásának aktív követője.

Feledy Botond

1981-ben született, magyar jogász, politológus, újságíró. A Kitekintő külpolitikai hírportál alapítója, külpolitikai szakértő. 2000-2005 között Eötvös Loránd Tudományegyetemen végezte el a jogi kart, majd ugyanitt doktorált, emellett a bordeax-i Institut d'Études Politiques-en szerzett diplomát nemzetközi kapcsolatok szakirányon. 2003-2005 között a Bibó István Szakkollégium tagja, a Nemzetközi Jogi Műhely, illetve az internetjogi kutatócsoport résztvevője. Öt évig a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium rektora volt, 2017 szeptemberében adta át posztját. Szeptembertől a szintén jezsuita Társadalmi Reflexió Intézetet vezeti, amelynek feladatai közé tartozik majd a Jezsuita Egyetemi Kollégiumok hálózatának koordinálása is. Maga a SZIK is kitűnő példája annak, hogy a szakkollégiumi elvek és értékek hogyan működnek együtt a vallással, éppen ezért külső szakértőként már több minősítési eljárásban is részt vett.

Jancsó Áron
BME Gépész Szakkollégium

Szendrő Péter

A GATE Mezőgazdasági Gépészmérnöki Karának doktora, dékánhelyettese, majd dékánja 1981-1993-ig. 1994-től a Mezőgazdaság gépesítésének elméleti alapjai c. PhD doktori program, 2001-től pedig az Agrárműszaki Tudományi Doktori Iskola, valamint a Megmunkált növényi struktúrák modellezése c. a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) által támogatott egyetemi kutatócsoport vezetője. 1999. július 1-től a Gödöllői Agrártudományi Egyetem, majd 2000. január 1-től a Szent István Egyetem rektora 2003. december 31-ig. Alapító alelnöke (1994–1997), majd elnöke (1997–2000) az Országos Doktori és Habilitációs Tanácsnak, a Magyar Akkreditációs Bizottság két szakmai bizottságának tagja (1997–2000), a MAB alelnöke 2003–2006-ig. Közéleti feladatvállalásának igen lényeges részét képezi az Országos Tudományos Diákköri Tanács (elnöke 1987-től) és a Tanács Agrártudományi Szakmai Bizottságának irányítása (elnöke 1983–2001), amelynek eredményeképpen az elmúlt másfél évtizedben erőteljesen megerősödött a magyar felsőoktatásban a diáktudományos tevékenység. A Minősítő Bizottság tagja és elnöke volt 2011-2017 között.

Korábbi tagok

Barta Márton

Dr. Pozsár-Szentmiklósy Zoltán

Jancsó Áron

BME Gépész Szakkollégium

Kóczán György

Sándor László

Mik azok a munkacsoportok?

Az Interkoll állandó bizottságai mellett az ülés munkacsoportokat indíthat el konkrét feladatok ellátására. A munkacsoportok tagjai fókuszáltan foglalkoznak a tisztán elkülönülő igény megvalósításával.

Marketing Munkacsoport

A Marketing Munkacsoport küldetése, hogy a szakkollégiumok alappilléreit - szakmaiság, közösség, társadalmi felelősségvállalás -, valamint értékeit közvetíteni tudja mind a szakkollégiumokon belül, mind pedig a külső kommunikációban. Mindehhez a PR és a marketing eszközeit segítségül hívva biztosítja a megfelelő online és offline csatornák megjelenését és tartalmi frissülését.
Elődje, a PR Munkacsoport elsődlegesen az Interkoll hivatalos honlapjának, a szakkoli.hu-nak a tartalmi, grafikai és fejlesztői hátterét szolgáltatta.


A Marketing Munkacsoport minden tagja elérhető a MARKETING-MCS@SZAKKOLI.HU címen. Bátran lehet őket keresni a honlappal és más felületeken való megjelenéssel kapcsolatban.

Jancsó Áron

BME Gépész Szakkollégium

aron@iamjancso.com

Juhász Eszter

Társadalomelméleti Kollégium

eszterr.juhasz@gmail.com

Kara Zsuzsanna

Széchenyi István Szakkollégium

karazsuzsanna64@gmail.com

Szabó Adrienne

Szegedi Tudományegyetem Eötvös Loránd Kollégium

adrienne182@outlook.hu

Vankó Dániel Gábor

Simonyi Károly Szakkollégium

vanko.daniel.gabor@simonyi.bme.hu

Kincstárnoki Munkcsoport

A Kincstárnoki Munkacsoport feladata a szakkollégiumok közötti együttműködés segítése, a több szakkollégium szervezésében megvalósuló programok esetében pedig a program pénzügyi hátterének koordinálása. A Munkacsoport ezen felül javaslatot tehet a többi bizottság, munkacsoport munkájának hatékonyabbá tételét célzó projektekre és megoldásokra.

Jancsó Áron

BME Gépész Szakkollégium

aron@iamjancso.com

TÉMA Munkacsoport

A Társadalmi Érzékenység Munkacsoport a szakkollégiumiság harmadik pillérével, a társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos szakkollégiumi munkával foglalkozik. Feladata a szakkollégiumok társadalmi felelősségvállalási projektjeinek, jógyakorlatainak összesítése, a szakkollégiumok társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos tevékenységének összehangolása, a köztük való együttműködés elősegítése.

Jancsó Áron

BME Gépész Szakkollégium

aron@iamjancso.com