Feladata

Az Interkoll bázisdemokratikus működése miatt nem rendelkezik olyan szervvel, ami a szakkollégiumok felett hozna döntést. Szervezeti egységei közül a Kommunikációs Bizottság az, ami az operatív és rendszerezési feladatok egy részéért és a külső kommunikációért felel.

Az ötfős bizottság tagságát évente választja az Intekoll ülése különböző szakkollégiumokból. Megválasztásukkal a szakkollégisták bizalmat szavaznak a Kommunikációs Bizottságnak, hogy a közös, össz-szakkollégiumi kérdéseket érintő ügyekben az üléseken történő egyeztetést követően, képviseljék a szakkollégiumok érdekeit külső szervezetek felé.

Az aktív szakkollégistákból álló Kommunikációs Bizottság segíti a belső kommunikáció gördülékenységét is; az egyre bővülő és sokféleségétől színes szakkollégiumi közeg között teremt összeköttetést. Folyamatosan monitorozza a dinamikusan változó mozgalom igényeit, megtartva a szakkollégiumok autonómiáját és értékeit. Egyéves megbízatása után tapasztalatait a következő bizottságnak hagyományozza, így nyújt viszonylagos állandóságot a fejlődés mellett.

A Kommunikációs Bizottságot bátran lehet keresni bármilyen felmerülő, szakkollégiumokat érintő kérdéssel és problémával. Abban az esetben, ha mégsem kapcsolódna a téma a tevékenységükhöz, szívesen segítenek megtalálni az érintett bizottságot, szakkollégiumot, vagy személyt.

A bizottság összes tagja elérhető a KOMMUNIKACIO@SZAKKOLI.HU címen.

Jelenlegi tagok

Angyal Mária Mercédesz

BME Management Szakkollégium

angyalmercedesz@gmail.com

Antal Bálint

Rajk László Szakkollégium

diakbizottsag@rajk.eu

Gera Anna

ELTE Bibó István Szakkollégium

annacasea@gmail.com

Le Virág Mai-Lan

Gyakorlati Diplomácia Szakkollégiuma

mailanviragle@gmail.com

Tóth Bence

Simonyi Károly Szakkollégium

toth.bence@simonyi.bme.hu

Korábbi tagok

Bárdos Máté

Liska Tibor Szakkollégium

bardos.mate@ltsz.hu

Füzes András

Energetikai Szakkollégium

fuzes.andras@eszk.org

Gál Flori

Kepes György Szakkollégium

florentina8430@gmail.com

Károly Alexandra

Magyary Zoltán Szakkollégium

karolyalexandra1@gmail.com

Kührner László

ELTE Bibó István Szakkollégium

kuhrner.laszlo@gmail.com

Losonczi Anikó

Rajk László Szakkollégium

anikolosonczi01@gmail.com

Pintér László

Energetikai Szakkollégium

pinter.laszlo@eszk.org

Feladata

A Minősítést Segítő Bizottság a szakkollégiumok által közösen megálmodott és elfogadott minősítési eljárásrend gondozója, lebonyolításának támogatója. Segíti emellett az egyes diákszervezetek szakkollégiummá válását, fejlődését.


A Minősítést Segítő Bizottság összes tagja elérhető az MSB@SZAKKOLI.HU címen.

Jelenlegi tagok

Appel Judit

Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium

appel.judit@szentignac.hu

Csernák János

Széchenyi István Szakkollégium

janos.csernak95@gmail.com

Kiss László Botond

Magyary Zoltán Szakkollégium

k.laszlobotond99@gmail.com

Piros Anna Sára

SZTE Móra Ferenc Szakkollégium

pirosannasara@gmail.com

Korábbi tagok

Anda Géza Pál

Simonyi Károly Szakkollégium

anda.geza.pal@simonyi.bme.hu

Csáki Dániel

Heller Farkas Szakkollégium

csaki.daniel@heller.uni-corvinus.hu

Cseke Vera

Széchenyi István Szakkollégium

dbtitkar@szisz.hu

Le Virág Mai-Lan

Gyakorlati Diplomácia Szakkollégiuma

mailanviragle@gmail.com

Pavlicz Ágnes

SZTE Móra Ferenc Szakkollégium

pavlicz.agi@gmail.com

Terék Balázs

Széchenyi István Szakkollégium

terekbalage@gmail.com

Tornai Henrietta

SZTE Móra Ferenc Szakkollégium

tornaiheni@gmail.com

Tóth Blanka

BME Szent-Györgyi Albert Szakkollégium

toth.blanka.001@gmail.com

Feladata

A szakkollégiumok által 1991-ben a Szakkollégiumi Chartában lefektetett elvek alapján minden tavasszal a három évre megválasztott Minősítő Bizottság végzi a szakkollégiumok minősítését.

A Minősítő Bizottság összes tagja elérhető az MB@SZAKKOLI.HU címen.

Tagok

Dr. Bagi Zsolt

A Pécsi Tudományegyetemen, illetve a francia Paris XII Val de Marne Egyetemen szerzett diplomát, majd doktori fokozatot. Kutatási területei közé tartozik az esztétika, a fenomenológia, a strukturalizmus, a XVII. századi racionalizmus, jelenleg a kartezianizmus és a képzőművészeti klasszicizmus összefüggéseivel, illetve a kortárs fenomenológiában és strukturalizmusban a lokalitás filozófiai problémájával foglalkozik. 1996-1999 között volt szakkollégista a pécsi Kerényi Károly Szakkollégiumban, mely alatt a TDK-gazda feladatát látta el. Ezekben az években a Kerényi két Pro Scientia-díja mellett számos helyezést ért el az országos konferenciákon. A klubélet szervezőjeként az irodalomelmélettel foglalkozó Sensus Csoport és a Passim filozófiai periodika egyik alapítója. 2009-től nyolc éven át a szakkollégium tanára.

Dr. Gálffy László

A Károli Gáspár Református Egyetem Medievisztika Tanszék docense, valamint a Szegedi Tudományegyetem Középkori Egyetemes Történeti Tanszékén óraadó. Az MTA köztestületi tagja. 2005-ben doktori fokozatot szerzett, ezt megelőzően 1999-ben régész és 1994-ben francia-történelem tanár szakon diplomázott. A KRE Károli Történész Műhelyének alapítója és vezetője, a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja. Több mint 20 éve kapcsolódik a Szakkollégiumi Mozgalomhoz, alapítója volt az 1997-ben alakult JATE Móra Ferenc Társadalomtudományi Szakkollégiumnak. Az elmúlt évtizedben több szakkollégiumban is vezetett kurzust, valamint két évtizede az SZTE Móra Ferenc Szakkollégium oktatója.

Dr. Pozsár-Szentmiklósy Zoltán

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Alkotmányjogi Tanszékének adjunktusa 2015. februárja óta. 2005-ben ugyanitt jogász szakon szerzett diplomát, valamint 2014-ben doktori fokozatot. 2010 és 2013 között az Országos Választási Bizottság választott tagjaként tevékenykedett. Egyetemi évei alatt az ELTE Bibó István Szakkollégium tagja volt, 2008 és 2012 között igazgatóként irányította annak szakmai munkáját. Ezen időszak alatt széleskörű tapasztalatot szerzett a szakkollégiumok működéséről és mindennapjairól. Az elmúlt években pedig a Bibóban és a SZIK-ben óraadói tevékenységet folytat.

Feledy Botond

1981-ben született, magyar jogász, politológus, újságíró. A Kitekintő külpolitikai hírportál alapítója, külpolitikai szakértő. 2000-2005 között Eötvös Loránd Tudományegyetemen végezte el a jogi kart, majd ugyanitt doktorált, emellett a bordeax-i Institut d'Études Politiques-en szerzett diplomát nemzetközi kapcsolatok szakirányon. 2003-2005 között a Bibó István Szakkollégium tagja, a Nemzetközi Jogi Műhely, illetve az internetjogi kutatócsoport résztvevője. Öt évig a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium rektora volt, 2017 szeptemberében adta át posztját. Szeptembertől a szintén jezsuita Társadalmi Reflexió Intézetet vezeti, amelynek feladatai közé tartozik majd a Jezsuita Egyetemi Kollégiumok hálózatának koordinálása is. Maga a SZIK is kitűnő példája annak, hogy a szakkollégiumi elvek és értékek hogyan működnek együtt a vallással, éppen ezért külső szakértőként már több minősítési eljárásban is részt vett.

Ilyés Márton

-

Kóczán György

Jelenleg vállalkozó, emellett az ELTE TTK Szerves Kémiai Tanszéken tanít, valamint az MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport tagja. Szakkollégiumi múltja az ELTE-hez kötődik, 1992-1998 között, vegyészdiplomája megszerzéséig volt az Eötvös József Collegium, majd doktoranduszként 1998-2001 között a Bolyai Kollégium tagja. Tehetséggondozási tapasztalatát az ELTE népszerű kémia programsorozatának szervezőjeként, és végzése óta az EJC rendezvényeinek folyamatos támogatása és segítése során szerezte, mint például az EJC Természettudományos Tábora vagy a Biológia-Kémia műhely. Jelenleg második ciklusát tölti a Minősítő Bizottság tagjaként.

Radnai-Zulauf Rita

A Minősítő Bizottság elnöke, jelenleg az Accenture vállalatnál tevékenykedik tanácsadási területen. Ezt megelőzően ellátási lánc elemzői pozíciót töltött be a 4flow management Kft-nél. Tanulmányait a Budapesti Corvinus Egyetemen, illetve az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetemen végezte nemzetközi gazdálkodás alap- és mesterszakon. 2010-2011 között a Széchenyi István Szakkollégium diákbizottságának titkára volt. Először tagja, majd három éven keresztül a Szakkollégiumi Mozgalom Lobbicsoportjának vezetője, később pedig az első két Kommunikációs Bizottság tisztségviselőjeként tevékenykedett. Részt vett a Szakkollégiumi Charta 2011-es megújításában, valamint a minősítési rendszer megalkotásában.

Tanácsadók

Anda Géza Pál
Simonyi Károly Szakkollégium

2017-ben végzett mérnök informatikusként a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen. Egyetemi évei során a Simonyi Károly Szakkollégium tagja, alelnöke egy éven át, majd elnöke szintén egy éven át. Elnöksége alatt a Simonyi aktív részese a Szakkollégiumi Mozgalomnak, majd utána ő maga is a Minősítést Segítő Bizottság tagja egy éven át, emellett a 2017-es Nyári Szakkollégiumi Találkozó egyik szervezője.

Chikán Attila

Közgazdász, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. A Budapesti Corvinus Egyetemen a Versenyképesség Kutató Központ igazgatója. 2000-2003 között a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem rektora. 1998-1999-ben Orbán Viktor első kormányának gazdasági minisztere. 2006-ban megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjét. 1970-ben a Rajk László Szakkollégium alapító igazgatója lett, mely pozíciót négy évtizeden keresztül betöltötte, 2010 óta a Rajk elnöke. Az országos Szakkollégiumi Mozgalom alakulásának aktív követője.

Sándor László

1973-tól 2006-ig a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Schönherz Zoltán Kollégiumának igazgatója, 1976-tól a Schönherz Kollégium díszpolgára. 1986 és 1989 között a Művelődési Minisztérium mellett működő Országos Felsőoktatási Kollégiumi Bizottság elnöke. A rendszerváltás előtt a BME Egyetemi Kollégiumi Tanács elnöke, a rendszerváltás után 1990 és 1992 között a Felsőoktatási Kollégiumok Szövetségének választmányi elnöke. 1990-től a Pro Renovanda Cultura Hungarie Alapítvány kollégiumi szakalapítvány kuratóriumának elnöke. 2001-től a Nemzeti Kollégiumi Közalapítvány tagja, a Kollégiumi Akkreditációs Bizottság elnöke. 2001-ben Pro Universitate, 2003-ban Pro Universitate Juventute Díjjal tüntették ki, 2007-ben megkapta a Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt kitüntetést. 2003-ban részt vett a Simonyi Károly Szakkollégium megalapításában, 2009-ben pedig a Műegyetemi Szakkollégiumok Közösségének létrehozásában működött közre.

Szendrő Péter

A GATE Mezőgazdasági Gépészmérnöki Karának doktora, dékánhelyettese, majd dékánja 1981-1993-ig. 1994-től a Mezőgazdaság gépesítésének elméleti alapjai c. PhD doktori program, 2001-től pedig az Agrárműszaki Tudományi Doktori Iskola, valamint a Megmunkált növényi struktúrák modellezése c. a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) által támogatott egyetemi kutatócsoport vezetője. 1999. július 1-től a Gödöllői Agrártudományi Egyetem, majd 2000. január 1-től a Szent István Egyetem rektora 2003. december 31-ig. Alapító alelnöke (1994–1997), majd elnöke (1997–2000) az Országos Doktori és Habilitációs Tanácsnak, a Magyar Akkreditációs Bizottság két szakmai bizottságának tagja (1997–2000), a MAB alelnöke 2003–2006-ig. Közéleti feladatvállalásának igen lényeges részét képezi az Országos Tudományos Diákköri Tanács (elnöke 1987-től) és a Tanács Agrártudományi Szakmai Bizottságának irányítása (elnöke 1983–2001), amelynek eredményeképpen az elmúlt másfél évtizedben erőteljesen megerősödött a magyar felsőoktatásban a diáktudományos tevékenység. A Minősítő Bizottság tagja és elnöke volt 2011-2017 között.

Korábbi tagok

Barta Márton

Mik azok a munkacsoportok?

Az Interkoll állandó bizottságai mellett az ülés munkacsoportokat indíthat el konkrét feladatok ellátására. A munkacsoportok tagjai fókuszáltan foglalkoznak a tisztán elkülönülő igény megvalósításával.

Marketing Munkacsoport

A Marketing Munkacsoport küldetése, hogy a szakkollégiumok alappilléreit - szakmaiság, közösség, társadalmi felelősségvállalás -, valamint értékeit közvetíteni tudja mind a szakkollégiumokon belül, mind pedig a külső kommunikációban. Mindehhez a PR és a marketing eszközeit segítségül hívva biztosítja a megfelelő online és offline csatornák megjelenését és tartalmi frissülését.
Elődje, a PR Munkacsoport elsődlegesen az Interkoll hivatalos honlapjának, a szakkoli.hu-nak a tartalmi, grafikai és fejlesztői hátterét szolgáltatta.


A Marketing Munkacsoport minden tagja elérhető a MARKETING-MCS@SZAKKOLI.HU címen. Bátran lehet őket keresni a honlappal és más felületeken való megjelenéssel kapcsolatban.

Bodri Szabolcs

KommON BME Kommunikációs Szakkollégium

bodriszabolcs@gmail.com

Pál Erik

Kepes György Szakkollégium

pupape0404@gmail.com

Pisla Réka

Kepes György Szakkollégium

pislareka1@gmail.com

Kincstárnoki Munkcsoport

A Kincstárnoki Munkacsoport feladata a szakkollégiumok közötti együttműködés segítése, a több szakkollégium szervezésében megvalósuló programok esetében pedig a program pénzügyi hátterének koordinálása. A Munkacsoport ezen felül javaslatot tehet a többi bizottság, munkacsoport munkájának hatékonyabbá tételét célzó projektekre és megoldásokra.

Harsch Leila

Rajk László Szakkollégium

leila.harsch@gmail.com

Nagy Barnabás

BME Management Szakkollégium

nagy.barnabas@mszk.bme.hu