Gundel Károly Gazdaságtudományi Szakkollégium

Minősítés státusza
Ígérettel rendelkezik (2023-ig)
Befogadó intézmény
Budapesti Gazdasági Egyetem
Cím
1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
Weboldal
https://uni-bge.hu/hu/kvik/gundel-karoly-gazdasagtudomanyi-szakkollegium
Facebook
https://www.facebook.com/gundelszakkollegium
Instagram
https://www.instagram.com/gundelszakkollegium/
E-mail cím
gundelszakkollegium@gmail.com
Profil

A Gundel Károly Gazdaságtudományi Szakkollégium jogelődjét 1998 évében alapították meg a hallgatók lelkes oktatók támogatásával, mely akkor még Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar Szakkollégiuma néven működött. Közben a Főiskola is Egyetemmé vált, a Szakkollégium is változáson esett át, melynek legfontosabb következménye volt, hogy 2015. szeptember 22.-én megalapították a Karon a hallgatók, oktatók és a Kar vezetésének támogatásával a jelen formájában működő Gundel Károly Gazdaságtudományi Szakkollégiumot, mely az Oktatási Hivatalnál is bejegyzésre került.

Ahogy az Alapító Okiratban is olvasható, a legfőbb cél a Szakkollégium alapításánál az volt, hogy: „a tevékenységet a …Kar sajátos szakmai arculatához igazodva valósítsa meg. Így elsősorban kereskedelmi-gazdaságtani, marketing, turizmus területeken, valamint a vendéglátás ismeretköréhez tartozó szakismeretek alkalmazásában szerezzen a kötelező tananyagnál mélyebb ismereteket…Szakkollégium szakmai programja a felsorolt tudományterületeket és ismeretköröket öleli fel, támogatva tagjainak ezeken a szakterületeken a tudományos tevékenység alapvető módszereinek kipróbálását.”

Az eltelt évek során a Kar a kereskedelem-marketing, a turizmus-vendéglátás szakok mellett egy közösségszervező szakot is létesített. Így immáron három szakról vannak hallgatóink, akik tagjai a Szakkollégiumnak, ezzel alkotva egy színes szakmai közösséget.