B2 Transzdiszciplináris Szakkollégium

Minősítés státusza
Minősített (3 év) (2023-ig)
Befogadó intézmény
Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar
Cím
7624 Pécs Boszorkány út 2.
Weboldal
https://b2szakkollegium.wixsite.com/b2sz?fbclid=IwAR23LUPb2rxMZHeR7kaX2eUtVm2OXMSeh1buxwwO1htX1D32YdtHVa2l7ng
Facebook
https://www.facebook.com/beeketto/?eid=ARARw5sNZjz2iiPLJ7AcYFn08-7vd8YhLjDQBiI_Xr9GGScOaRrpGYmhO5qGWd4EFnDM-MNKDMYJ--9I
Instagram
https://www.instagram.com/b2szakkollegium/
E-mail cím
b2szakkollegium@gmail.com
Profil

A csoport célja, hogy a helyi fiatalság kreativitásával, kíváncsiságával, lelkes érdeklődésével, tudásvágyával, tettvágyával, plusz gondolataival a város, a régió jövőképéhez sikeresen hozzájáruljon leleményes, lelkes és segítőkész partnerek segítségével. Fontos, hogy a csoportban tevékenykedő hallgatók, fiatalok elsajátítsák a kreatív, problémamegoldó gondolkodást. A kreatív legnagyobb ismérve, hogy tud kérdezni, és tudja, hol keresse a válaszokat. Olyan komplex, szerteágazó esztétikai, művészi, mérnöki, minőségbeli tudás, ismeret átadást céloztuk meg, ahol a hallgatói öntudat párhuzamosan fejlődik a társadalmi tudással. Projektek elkészítésénél az európaiság és a fenntartható fejlődés eszméjét szem előtt tartva és ezekkel az elvekkel átszőve a városra most is jellemző sokszínű kultúra kiegészítését célozza meg. A csoport erőssége, hogy egy a mérnöki és művészeti tudományok között álló szakemberek, jelen esetben még komplexebb tudományterületekkel megtámogatott szemlélettel viszonyul a körülötte élőkhöz. Szervező tevékenysége folytán lehetőséget biztosít az egyesületi életbe való bekapcsolódásra és egyben mozgósítja tagságát rendezvényeire.Fórumot biztosít a tevékenységi körét érintő kérdések megvitatására. Ennek érdekében többek között előadásokat, vitaüléseket, konferenciákat, kiállításokat rendez, szakmai tanulmányutakat szervez, részt vesz a szakemberek tudományos és gyakorlati képzésében és továbbképzésében.