DE Tormay Béla Szakkollégium

Minősítés státusza
Minősített (1 év) (2024-ig)
Befogadó intézmény
Debreceni Egyetem
Cím
4032 Debrecen, Böszörményi út 140.
Weboldal
https://szakkollegiumok.unideb.hu/bemutatkozas-tormay-bela-szakkollegium
Facebook
https://www.facebook.com/groups/1697613763732699
Instagram
http://instagram.com/tormay.szakkoli
E-mail cím
tormaybelaszk@gmail.com
Profil

A Tormay Béla Szakkollégium, a tehetséggondozás egyik pillére a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-­, Élelmiszertudományi‐ és Környezetgazdálkodási Kar és a Gazdaságtudományi Karok között. 2002‐ ben a Debreceni Egyetem, az Agrártudományi Centrum és a Centrumhoz tartozó karok vezetői elhatározták egy tehetséggondozási rendszer létrehozását. Dr. Nagy János korábbi centrumelnök kezdeményezésére, aki a Debreceni Egyetem hivatalban lévő, agrártudományi területet képviselő rektora ekkor, támogatásával megalakult a Tormay Béla
nevével fémjelzett Szakkollégium. Tormay Béla állatorvos, nemzetközi hírű tudós akadémikus, intézményünk első vezetője volt. A tudomány és az oktatás területén kiemelkedő szerepet játszott. Tevékenysége meghatározó szerepet töltött be a „150” éves debreceni gazdasági és agrár‐felsőoktatás történetében. Neve, szakmai sikerei életminősége kötelezi a szakkollégium hallgatóit az eredményes munkára. A Szakkollégium a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-‐,
Élelmiszertudományi-­ és Környezetgazdálkodási Kar és a Gazdaságtudományi Kar között működő tehetséggondozási rendszer, mely szervezetileg a Debreceni Egyetem Tudományos Igazgatósága alá tartozik 2014. január 1­‐je óta. A Debreceni Egyetem Tormay Béla Szakkollégiumát az önkormányzatiság elve, a hallgatói öntevékenység megvalósulása és a tehetséggondozás erős szellemisége jellemzi. A szakkollégium által szervezett előadások, szakirányú kurzusok, tanulmányutak, szakmai és kulturális rendezvények, személyiség fejlesztő tréningek nagymértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy a hallgatók bővítsék ismereteiket, széles látókörű, jól felkészült naprakész szakemberekké váljanak. Fontos, hogy a szakkollégium hallgatói minél nagyobb számmal vegyenek részt külföldi részképzésben. A hallgatói támogatási rendszer adta lehetőségek segítségével kutatómunkát végezzenek. A szakkollégisták elkötelezettek a szakterületük iránt, így tudományos eredményeiket TDK-n, OTDK-n, és egyéb hazai és nemzetközi konferencián mutatják be. Ehhez a szakkollégium mind anyagi, ind pedig szakmai támogatást biztosít számukra.
A szakkollégiumi hallgatók a két kar (MÉK, GTK) hallgatóinak az 1%-át jelentik. A Kari Tudományos Diákköri Konferenciákon a szakkollégiumi hallgatók száma igen magas. A több éves statisztika is azt mutatja, hogy a TDK-kon kiosztott díjak közel 50%-át a Tormay Béla Szakkollégium hallgatói kapják meg.
A szakkollégium továbbá tanulmányutakat is szervez, melyekkel a hallgatók ismeretanyagát próbálja bővíteni, valamint olyan kapcsolatok kiépítése a cél melyekkel hallgatók kutatásait lehet bővíteni és segíteni, esetlegesen az adott vállalat gyakorlati helyet biztosíthat a hallgatók részére, számos esetben pedig a tanulmányok elvégzését követően munkahelyet is biztosít a hallgatóknak.
A szakkollégium akkor lehet sikeres a jövőben, ha képes a folyamatos megújulásra. Az elmúlt hónapok azt bizonyították, hogy a szakkollégisták kiváló, kreatív ötleteket valósítanak meg a szakkollégiumi munkájukban. Ebben élen járnak a diákvezetők, akik munkáját a szakkollégiumi koordinátor segíti. A jövőben a belső szakkollégiumi élet sokszínű továbbfejlesztése, az agrárkarok és szakok hallgatóinak együttműködési kohéziójának erősítése mellett lényeges feladatot jelent a Debreceni Egyetemen működő, illetve a hazai és külföldi szakkollégiumokkal történő kapcsolatépítés, továbbá ezek hatékony továbbfejlesztése. Új lehetőségeket kínál a jövőben a régióbeli vállalatok munkájának jobb megismerése, a munkaerő piaci trendek követése.