Karolina Katolikus Egyetemi Szakkollégium

Minősítés státusza
Nem rendelkezik minősítéssel
Befogadó intézmény
Boldogasszony Iskolanővérek
Cím
6725 Szeged, Szentháromság u. 70-76.
Weboldal
www.karolinaszakkoli.weebly.com
Facebook
Karolina Katolikus Egyetemi Szakkollégium
E-mail cím
makaicsilla@yahoo.com
Profil

A Karolina Katolikus Egyetemi Szakkollégium 2008 óta működik Szegeden.
Küldetésünk olyan keresztény értelmiségi nők nevelése, akik személyes és szakmai életükben hitelesen, igényesen, emberi tisztességgel elkötelezetten formálják kisebb nagyobb közösségüket, a társadalmat és Egyházukat. A fenntartó iskolanővérek karizmája szerint ahol vannak, ott egységre törekszenek a körülöttük lévő sokfélesége alapozva.
Hallgatónk nagy része az SZTE valamelyik karán tanul, egy hallgató a Gál Ferenc Főiskolán. Sokféle szakos hallgató együttlakása azt az előnyt jelenti, hogy egymás területére némi rálátásuk van, ami különösen jó alap szakmai együttműködések kialakítására.
Jellemzően segítő szakmák vannak jelen: orvos, gyógytornász, gyógypedagógus, tanár, tanító, óvónő. Mivel kislétszámú (30 fős) kollégiumról van szó, családias légkör, otthonosság jellemzi.
A Diákbizottság nagy szabadságot kap a felvételi döntésfolyamat, a felelősségmegosztás és tanulmányi rend kialakításában. Az őszi félévben a hallgatók által meghívott oktatók műhelyei, a tavaszi félévben a hallgatók előadásai jelentik a szorosan vett belső szakmai képzést. Fontosnak tartjuk, hogy ne csak szakmai igényesség, hanem jó kommunikációs, reflektív életvitel, közösségben gondolkodás, team szemlélet és a társadalmi problémákra érzékenység jellemezze a hallgatókat. Közülük sokan aktívan vezetői szerepet töltenek be önkéntesség és lelkiségi mozgalmak terén. A kreatív, öntevékeny és kezdeményező szemléletet támogatjuk. Igyekszünk a szakkollégiumok közötti együttműködés (helyi és kárpát-medencei) és a város más civil szervezeteivel való közös munkálkodásra.
Hisszük, hogy a stabil személyes és közösségi háttér megteremtésével hozzájárulunk későbbi családi- és aktív társadalmi-, ill. munkavállalói életükhöz szükséges ismeretek és személyiségjegyek kialakulásához. A kollégium mindezt szakkollégiumi programjaival és ökumenikus keresztény közösségi életforma kereteinek megteremtésével segíti elő.