ELTE Bolyai Kollégium

Minősítés státusza
Minősített (3 év) (2025-ig)
Befogadó intézmény
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Cím
1117 Budapest, Nándorfejérvári út 13.
Weboldal
www.bolyai.elte.hu
Facebook
https://www.facebook.com/elte.bolyai.kollegium
E-mail cím
bok@bolyai.elte.hu
Profil

Az 1992-ben alapított Bolyai Kollégium az ELTE Természettudományi, valamint Informatikai Karainak szakkollégiuma. A Kollégium alapításakor az a cél vezérelte az alapítókat, hogy létrehozzák a magyar természettudományos felsőoktatás magas szintű, interdiszciplinaritásra törekvő központját, ahol az ELTE TTK és IK legkiválóbb hallgatóit felkészítik a nemzetközi tudományos életben való helytállásra és a színvonalas kutatómunkára.
A szakkollégiumi tevékenység középpontjában a magas színvonalú szakmai munka áll, ám a kollégium képzési programjában ezen túl a társadalmi problémákra érzékeny értelmiségi képzés is szerepel. Hetente egy alkalommal a közélet, művészi és tudományos élet egy-egy jeles képviselője tart előadást általános érdeklődésre számot tartó kérdésekről. A szakmai munkát a szakterületek saját szemináriumai segítik. A biológia, fizika, földtudomány, informatika, kémia és matematika szakszemináriumokat az adott terület kiemelkedő szaktekintélyei irányítják. A kollégisták előmenetelét és szakmai fejlődését diákköri, szakdolgozati és doktori témák, témavezetők ajánlásával és felkutatásával segítik. Emellett a kollégium speciális előadássorozatoknak, nyelvtanfolyamoknak, intenzív kurzusoknak és konferenciáknak és nyári egyetemeknek is helyt ad.
A kollégium jelenleg 65 bentlakónak biztosít helyet, de a szakmai és egyéb rendezvényeken a kb. 40 külsős tag is részt vesz. A tagok alacsony száma elősegíti egy igazán kellemes mikroközösség és szoros baráti szálak kialakulását.