Kaszap István Szakkollégium

Minősítés státusza
Minősített (3 év) (2023-ig)
Befogadó intézmény
Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya
Cím
6722 Szeged, Jósika utca 33.
Weboldal
https://kijk.hu/
E-mail cím
kapcsolat@kijk.hu
Profil

A Kaszap István Egyetemi Kollégiumot 2011-ben a Jezsuita Rend Magyarországi Rendtartománya hozta létre azzal a meghatározott céllal, hogy a felvételt nyert egyetemi hallgatók számára biztosítsa azt a minőségi – szellemi, lelki, fizikai - környezetet, mely elősegíti emberi növekedésüket, szakmai elmélyülésüket, szélesebb körű tájékozottságukat a műveltségek területén.
Kiemelt törekvésünk, hogy segítsük hallgatóink tehetségének kibontakozását mások - Katolikus Egyház, ill. más egyházi közösségek - az egész magyar társadalom javára. Küldetésünk, hogy hallgatóink keresztény értékrend szerint élő, képességeikkel élni tudó értelmiségiekké, másokért élő emberekké váljanak.