Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Kerényi Károly Szakkollégium

Minősítés státusza
Minősített (3 év) (2024-ig)
Befogadó intézmény
Pécsi Tudományegyetem
Cím
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Weboldal
https://btk.pte.hu/hu/hallgatoinknak/kerenyi-karoly-szakkollegium
Facebook
https://www.facebook.com/kerenyikaroly.szakkollegium/
Instagram
https://www.instagram.com/kerenyiszakkollegium/?hl=hu
E-mail cím
kerenyikaroly@gmail.com
Profil

Szakkollégiumunk célja a PTE BTK hallgatói kiválóságának növelése, ezért elsődleges feladatunknak tekintjük ennek tárgyi és szellemi feltételeinek előteremtését. Másrészt taglétszámunkból adódóan (kb. 50 fő) nem tartjuk indokoltnak a Szakkollégiumunk tagozatosodását, azaz egy homogén, baráti közösségként tekintünk magunkra és egymásra.